Izkušnje uporabe hormonske kontracepcije

2.5.2020

Na spletni strani je bil objavljen anonimen vprašalnik Uporaba hormonske kontracepcije in izkušnje z njo. O hormonski kontracepciji smo na abili.si že pisali, tokrat smo želeli slišati tudi vaše mnenje. Na vprašanja je odgovorilo 235 žensk, velika večina v starosti med 21 in 35 let (90 %).

Kontracepcija, da ali ne?

Na vprašanje, ali uporabljaš hormonsko kontracepcijo, je 20 % vprašanih odgovorilo pritrdilno, 44 % pa jih jo je uporabljalo v preteklosti. Kar 36 % hormonske kontracepcije ni nikoli uporabljalo.

Čemu hormonska kontracepcija?

Razloge za uporabo hormonske kontracepcije smo iskali pri 150 (64 %) anketirankah, ki imajo s tem izkušnje. Glavni namen hormonske kontracepcije je zaščita pred nezaželeno nosečnostjo, kar je kot razlog za uporabo navedlo 100 vprašanih. Zdravstvene razloge je navedlo 11 vprašanih. Kombinacijo prej navedenih razlogov je obkljukalo 33 oziroma 22 % anketirank z izkušnjami. Kot posamični primeri se kot razlog pojavijo še boleče in dolgo trajajoče krvavitve, izboljšanje stanja kože, prestavitev menstruacije in logična posledica obiska ginekologa.

Kaj pa stranski učinki?

V anketi so nas zanimali tudi morebitni stranski učinki, ki so jih ob uporabi hormonske kontracepcije opazile anketiranke. Dve tretjini od 150 žensk, ki imajo s hormonsko kontracepcijo izkušnje, je odgovorilo pritrdilno, tretjina pa jih ob ali po uporabi ni opazila. Kot stranski učinki so bili največkrat navedeni zastajanje vode in povišana telesna masa, nečista koža, nihanje v razpoloženju in povečana čustvena občutljivost, upad spolne sle, glavoboli, slabost, suha nožnica, težave s ščitnico, celulit, policistični jajčniki, krči, krvavitve . Kot dobri dodatni učinki so bili izpostavljeni lepša koža in lasje, večje prsi.

Občutki?

Pri vprašanju, kakšne občutke prebuja uporaba hormonske kontracepcije, je bilo mogoče izbrati več odgovorov. 88 vprašanih, kar je dobra polovica tistih, ki imajo izkušnje s hormonsko kontracepcijo, je pomislilo na dvome, strah in negotovost, kaj to v resnici pomeni za njeno telo. Pri 38 se glede na rezultate ankete pojavlja tudi olajšanje, da obstaja možnost tovrstne uporabe. Da se počutijo neenakovredne v primerjavi z moškimi, je izrazilo 19 vprašanih. Izmed uporabnic in nekdanjih uporabnic je 43 takih, ki nimajo posebnih občutkov ob uporabi hormonske kontracepcije.

Splošen odnos do kontracepcije

Tudi pri vprašanju o splošnem odnosu do uporabe hormonske kontracepcije je bilo mogoče izbrati več odgovorov. Najpogostejši odgovor (96) je, da je ta nesprejemljiva zaradi škodljivih stranskih učinkov na telo in okolje, od teh je 30 dodatno izpostavilo, da ženski jemlje dostojanstvo in uničuje partnerski odnos. 34 jih priznava, da se zavedajo škodljivosti, a drugih možnosti ne vidijo, 36 anketirank pa je mnenja, da smo lahko srečni, da možnost sploh obstaja. 46 pa jih preslabo razume njeno delovanje in vpliv, da bi lahko realno presodili.

Druge možnosti zaščite

Od vseh vprašanih je 47 % tistih, ki naravne in telesu bolj prijazne načine že prakticirajo. 30 % anketirank bi si želelo najprej raziskati in pridobiti informacije v zvezi z bolj naravno možnostjo, 17 % pa bi naravno in telesu bolj prijazno kontracepcijo takoj zamenjalo za hormonsko kontracepcijo. 6 % vprašanih bi vseeno izbralo hormonsko kontracepcijo.

Ali bi še kaj izpostavila?

V vprašalniku so anketiranke lahko podale tudi svoje mnenje ali izpostavile, kar se jim je na to temo zdelo pomembno.  Iz vseh zapisov smo tako izluščili nekaj misli, ki se večkrat pojavljajo. Zagotovo je izpostavljena premajhna informiranost tako o hormonski kot drugih oblikah kontracepcije, želite si, da bi bilo več dostopnega znanja o vseh možnostih, prednostih in slabostih vsake. Večji poudarek na predstavitvi in razlagi bi bilo potrebno nameniti predvsem mladim ženskam, ki se v življenju s tem srečujejo prvič. Nekaj je primerov slabih izkušenj, saj se hormonsko kontracepcijo predpisuje preveč zlahka, premalo pa je celostne obravnave. Premalo je zavedanja o svojem lastnem telesu in vračanju k naravnem. Nekatere ste dodatno izpostavile tudi dobre izkušnje tako pri hormonski kot pri naravni metodi kontracepcije.

Shopping Cart