spremljanje ciklusa

S pomočjo opazovanja indikatorjev plodnosti lahko ženska spremlja svoj menstrualni ciklus. S spremljanjem menstrualnega ciklusa skrbi za svoje ginekološko in reproduktivno zdravje, živi v stiku sama s seboj, v partnerskem odnosu pa to predstavlja osnovo za uporabo in življenje po načelih naravnih metod.

spremljanje ciklusa

Indikatorji plodnosti

Ženska lahko svojemu menstrualnemu ciklusu sledi, zna prepoznati posamezne faze menstrualnega ciklusa in določati plodne in neplodne dneve s tem, ko opazuje, beleži in vrednoti vsaj en indikator plodnosti. Indikatorji plodnosti za sledenje in razumevanje dogajanja v menstrualnem ciklusu so: vaginalni izcedki, merjenje bazalne temperature, sprememba lege materničnega vratu, hormonski testi in sekundarni telesni znaki (bolečina v spodnjem delu trebuha, občutljivost dojk, nihanje razpoloženja, …). Osnovni in najpomembnejši indikator plodnosti je opazovanje, beleženje in vrednotenje vaginalnih izcedkov. Billingsova metoda temelji prav na slednjem.

Preventiva ginekološkega zdravja

Spremljanje menstrualnega ciklusa je najboljša preventiva ginekološkega in reproduktivnega zdravja. S pravilnim in doslednim spremljanjem, beleženjem in vrednotenjem menstrualnega ciklusa ženska ve in razume kaj je za njen ciklus normalno, s tem pa lahko enostavneje in hitreje opazi morebitne spremembe ali odklone od običajnega ciklusa. Prav slednje ji pomaga, da lahko pravočasno in pravilno poskrbi za svoje zdravje.

Stik s seboj

Tekom menstrualnega ciklusa se spreminja tudi ženski notranji svet. S tem, ko je dovolj pozorna na fiziološko dogajanje tekom menstrialnega ciklusa, lahko prepoznva tudi svojo spremenljivost na počutju, razumevanju okolice in v vedenju. To ji pomaga, da se lahko bolj razume, sprejema in živi uglašeno s svojo ciklično naravo. Poleg tega pa ji to omogoča, da se lahko nauči dobro izkoristiti posamezne faze menstrualnega ciklusa na način, da bodo delovale zanjo. Čas ovulacije bo denimo izkoristila za nove projekte, saj je njena energija takrat na vrhuncu, obdobje menstruacije pa bo izkoristila za počitek in samorefleksijo.

Doseganje ali odlaganje zanositve

Spremljanje menstrualnega je ciklusa je osnova za razumevanje in uporabo naravnih metod v partnerstvu. Z naravnimi metodami par odlaga ali dosega zanositev, pri tem pa se jima ni potrebo posluževati umetnih oblik kontracepcije (mehanska in hormonska). S tem, ko lahko prepoznavata plodna obdobja menstrualnega ciklusa in obenem tudi čas, ko zanju nastopi priložnost za zanositev, svojo spolnost prilagodita temu ali si zanositve želita ali ne. Spremljanje menstrualnega ciklusa in uporaba naravnih metod pripomore k temu, da lahko določimo kdaj je do zanositve prišlo kar nam omogoči natančnejši izračun predvidenega datuma poroda.